پد زیر چشم کلاژن اکسکلوسیوEYE PAD COLLAGEN


پد هیدروژل زیر چشم با کلاژن

این پد حاوی کلاژن و عصاره جلبک است که مناسب پوست ظریف زیر چشمان می باشد.