کرم شب آیوبی با EGF برای پوست های نازکAUBE EGF NIGHT


کرم شب آیوبی بازسازی کننده فعال برای پوست های نازک با کمبود کشائی

با استفاده از کرم شب آیوبی پوست شما به طرز بسیار موثری در طول خواب بازسازی خواهد شد.

هنگام خواب ریز گردش خون در سطح پوست سرعت یافته و جذب ترکیبات فعال به بیشترین مقدار خود می رسد.