پد زیر چشم حلزون اکسکلوسیوEYE PAD SNAIL


پد هیدروژل زیر چشم با عصاره حلزون

این پد های هیدروژلی غنی از بزاق تصفیه شده حلزون، برای مراقبت از پوست نازک و افتاده زیر چشمان طراحی شده اند. فرمولاسیون این پدها به واسطه ترکیبات فعال منحصر بفرد موجود، تار و پود (فیبرهای) پوست را تقویت نموده و باعث بهبود کشایی آن می شود.
پوست آشکارا سفت تر و جوانتر بنظر می آید.